Kandidaat-Kamerlid Nummer 15

Over Wieke

Onze democratie is te kwetsbaar om alleen aan politici over te laten.

Democratie is van ons allemaal. En iedereen moet mee kunnen en mogen doen. Mee beslissen over zaken die ons allemaal aangaan.

Want de wereld verandert snel. Ik zie dat aan mijn kinderen: hun realiteit is anders dan waar ik in opgroeide. Landsgrenzen zijn hen onbekend, die bestaan online simpelweg niet. De hele wereld is hun speelveld, ligt aan hun voeten. Deze onbegrensdheid zet ons allemaal voor nieuwe uitdagingen. Want hoe houden we verbinding tussen deze grote, eindeloze wereld en ons dagelijks leven?

Democratie kan deze twee bij elkaar brengen. Want borgt niet alleen onze rechtsstaat maar creëert ook veiligheid en zeggenschap. Deze uitdaging vraagt alleen wel om durf, om lef. Van ons als samenleving. Van ons als politiek. Het vraagt om een D66 met een rechte rug en met een open blik.

Ik sta voor politiek die mogelijk maakt dat iedereen meedoet. Die zorgt dat klimaat, vluchtelingen en geopolitieke spanningen niet alleen onderwerpen van de Haagsche arena zijn. Een overheid die de vertaalslag weet te maken naar het dagelijkse leven van mensen.

Ik sta voor een politiek die mensen uitdaagt te durven. Net dat stapje extra te zetten. Om voorop te durven lopen. Ongeacht kleur, naam, seksuele geaardheid, gender, afkomst of financiële situatie.

Ik wil een maatschappij waarin mensen stappen durven – en kunnen – zetten. En dit vraagt om politici die hun nek uitsteken. Die meer willen en kunnen doen. Die in gesprek gaan, weten wat er leeft én daarmee aan de slag gaan. Dit kan en ik kan dit. Ik heb in Groningen – en Europa – laten zien dat ik zo’n politica ben. Democratie levend maken, houden en laten floreren. Ik hoop op uw stem, steun en gesprek!

Expertises Zorg en welzijn, Democratische vernieuwing, Emancipatie en diversiteit

Anderen over Wieke

  • "Dit is de eerste keer dat ik stem voor de gemeenteraadsverkiezingen ik vond het altijd nutteloos en dacht echt dat het compleet zinloos was, had geen enkel vertrouwen in de politiek. Mijn deelname aan de coöperatieve wijkraad heeft dat veranderd. Ik zie nu in dat niet stemmen betekent dat alle mensen en partijen die het wel goed met ons voor hebben hierdoor benadeeld worden en geen kans krijgen de dingen die wij echt belangrijk vinden aan te kaarten en voor onze belangen op te komen. Ik ben er achter dat er partijen zijn die echt het beste willen voor stad en bewoners. Ik roep echt alle mensen die net als ik geen vertrouwen hebben / hadden om toch te gaan stemmen. Het is wel degelijk belangrijk."
    Thea
    Lid coöperatieve wijkraad Oosterpark
  • "Wat ik bewonder aan Wieke is dat ze, naar mijn mening, vaak partijloos denkt. Ze wil de beste oplossing voor de Stad (en vaak heeft dat een groter effect). Ze zoekt daarin mensen die hetzelfde denken, van welke partij of organisatie je bent of in welke wijk je ook woont. Samen voor hetzelfde gaan. Ik denk dat haar kracht er juist in zit dat ze inzet op gezamenlijkheid en niet de verschillen."
    Marian Voorn
    Ondernemer en mede-initiatiefnemer van de G1000